RPT PJK


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEKOLAH KEBANGSAAN
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 (KSSR)MINGGU
FOKUS
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN
/EMK
1
MINGGU TRANSISI
2
MINGGU TRANSISI
3
Kesedaran Tubuh Badan

Contoh aktiviti:
1.   Membentuk badan
2.   Aktiviti imbangan
3.   Pemindahan berat badan
4.   Aktiviti layangan
Konsep Pergerakan

Berkebolehan melakukan pelbagai
pergerakan berdasarkan konsep
pergerakan.
1.1.1  Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh dari segi bentuk dan imbangan.
2.1.1 Mengenal pasti  
        kesedaran tubuh
        dari segi bentuk,
        imbangan,pemindahan
        berat badan dan    
        layangan.
5.1.1 Membuat persediaan
        diri sebelum,semasa
        dan selepas
        melakukan aktiviti
        Pendidikan Jasmani. 
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan
kecil:
Bentuk perkataan

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 1 - 4

Kesedaran Ruang

Contoh aktiviti:
1.    Bergerak dalam ruang besar
2.    Bergerak dalam ruang kecil

Konsep Pergerakan

Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep pergerakan.
1.1.2   Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang diri, ruang am dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan   aras yang berbeza.
2.1.2  Mengenal pasti
        ruang diri.
2.1.3  Mengenal pasti      ruang am.
5.2.1 Memperlihatkan rasa
        seronok melakukan
        aktiviti baru dalam
        Pendidikan Jasmani. 
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Burung dalam sangkar

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 5 - 8
4
Kesedaran Ruang

Contoh aktiviti:
1.     Berlari zig-zag
2.     Pergerakan ke pelbagai arah
Konsep Pergerakan

Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep pergerakan.
1.1.2 Melakukan   
pergerakan yang 
melibatkan kesedaran ruang diri,ruang am
        dan batasan ruang     
        dalam pelbagai arah
        dan aras yang  
        berbeza.    
1.1.5 Melakukan pergerakan  
        dalam laluan lurus, 
        berlengkok dan zig-
        zag.
2.1.2  Mengenal pasti ruang 
        diri.
2.1.3  Mengenal pasti ruang       
        am.
5.2.1 Memperlihatkan rasa
        seronok melakukan
        aktiviti baru dalam      
        Pendidikan Jasmani.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Burung dalam sangkar

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 5 - 8

Arah Pergerakan dan Laluan

Contoh aktiviti:
1.    Memandu kereta
2.    Bergerak dalam gelung besar
3.    Anak kanggaru
4.    Halangan
Konsep  Pergerakan

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep
pergerakan.
F


                     1.1.3    Menukar arah dari   
        hadapan ke belakang
        dan kiri ke kanan    
        mengikut tempo,
        irama dan isyarat.
2.1.4  Mengenal pasti arah 
  pergerakan kiri,kanan, 
        hadapan,belakang,  
        atas dan bawah.
5.3.1 Berkomunikasi secara   
        berkesan semasa
        melakukan aktiviti  
        fizikal.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Persembahan :
Reka cipta dan bergerak

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 9 - 11
5
Arah Pergerakan dan Laluan

Contoh aktiviti:
1.    Anak kanggaru
2.    Halangan
Konsep   Pergerakan

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep
pergerakan.
F

           1.1.4    Menukar arah dari  
        hadapan ke belakang 
        dan kiri ke kanan  
        mengikut tempo,irama
        dan isyarat.
2.1.4  Mengenal pasti  arah  
        pergerakan kiri,kanan, 
        hadapan,belakang,  
        atas dan bawah.       5.3.1 Berkomunikasi
        secara berkesan
        semasa melakukan    
        aktiviti fizikal.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Persembahan:
Reka cipta dan bergerak

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 9 - 11


Pelbagai Kelajuan

Contoh aktiviti:
1.    Bergerak perlahan dan pantas
2.    Bergerak ringan dan berat
3.    Bergerak lembut dan kuat
Konsep     Pergerakan

Berkebolehan melakukan pergerakan dalam pelbagai kelajuan
           1.1.5    Melakukan  
                    pergerakan yang
        berbeza kelajuan  
        berdasarkan tempo,
        irama dan isyarat.
           1.1.6   Melakukan
        pergerakan yang
        berbeza antara
        perlahan dengan  
        pantas,ringan dengan  
        berat dan lembut
        dengan kuat.
2.1.5 Mengenal pasti arah  
        pergerakan kiri,kanan,  
        hadapan,belakang,    
        atas dan bawah.
5.4.2 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan
        aktiviti dalam  
        kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 12 - 14

6
Berjalan

Contoh aktiviti:
1.    Melakukan pergerakan berjalan secara bebas
Pergerakan Lokomotor

Berkebolehan melakukan kemahiran berjalan. 
1.2.1 Melakukan   
        pergerakan berjalan.
2.1.4  Mengenal pasti arah 
  pergerakan kiri,kanan,         
  hadapan belakang,      
  atas dan bawah.
5.2.1 Memperlihatkan rasa   
        seronok melakukan
        aktiviti baru dalam   
        Pendidikan Jasmani.    
5.2.2 Menerima cabaran,  
        kemenangan dan 
        kekalahan dalam  
        permainan.           
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Berjalan melepasi halangan

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 15 - 17

Berlari

Contoh aktiviti:
1.   Berlari bebas
2.   Berlari dengan pelbagai cara
3.   Berlari pelbagai arah
Pergerakan Lokomotor

Berkebolehan melakukan kemahiran berlari dengan betul.
1.2.1 Melakukan  
        pergerakan berlari
        dalam pelbagai arah, 
        aras,laluan,satah dan
        kelajuan dengan rakan  
        dan alatan.
2.1.5  Mengenal pasti  arah 
  pergerakan kiri,kanan
        hadapan,belakang        
        atas dan bawah.    
5.2.1 Memperlihatkan rasa  
        seronok melakukan
        aktiviti baru dalam           
        PendidikaJasmani.    
5.2.2 Menerima cabaran, 
        Kemenangan dan
        kekalahan dalam  
        permainan.                    
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Berlari melepasi pelbagai halangan

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 18 - 20

7
Mencongklang (Galloping)

Contoh aktiviti:
1.  Mencongklang bebas
2.  Meniru pergerakan ketua
3.  Mencongklang laluan zig-zag
Pergerakan Lokomotor

Berkebolehan melakukan pergerakan mencongklang dengan lakuan yang betul.
1.1.5 Melakukan  
        pergerakan dalam
        laluan lurus,bengkok  
        dan zig-zag.
1.2.1 Melakukan 
        pergerakan 
        mencongklang.      
2.2.1 Menyatakan  
        pergerakan  
        lokomotor dan bukan
        lokomotor.
5.4.2 Memperlihatkan rasa  
        seronok semasa 
        melakukan aktiviti 
        dalam kumpulan.  
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Menembak kuda

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 21 - 23

Berskip

Contoh aktiviti:
1.  Berskip bebas
2.  Skip mengikut tempo
3.  Berskip mengikut ketua
Pergerakan Lokomotor

Berkebolehan melakukan pergerakan berskip dengan betul.
1.2.1 Melakukan
        pergerakan berskip.
2.2.3 Membezakan  tempo  
        dalam pergerakan
        lokomotor dan bukan 
        lokomotor.
5.3.1 Berkomunikasi    
        secara berkesan
        semasa melakukan    
        aktiviti fizikal.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Skip mencari harta

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 24 - 26
8
Melompat

Contoh aktiviti:
1.  Melompat dan mendarat
2.  Melompat pelbagai arah
3.  Melompat sungai
Pergerakan Lokomotor

Berkebolehan melakukan pergerakan melompat dengan lakuan yang betul.
1.2.1 Melakukan
        pergerakan melompat. 
1.2.2 Melakukan
        pergerakan melompat
        dengan menggunakan
        kedua-dua belah kaki
        atau sebelah kaki dan  
        mendarat  
        menggunakan kedua-
        dua belah kaki dengan
        lutut difleksi
2.2.1 Menyatakan
        pergerakan lokomotor   
        dan bukan lokomotor.
5.2.1 Memperlihatkan rasa    
        seronok melakukan
        aktiviti baru dalam
        Pendidikan Jasmani        
        dan bersedia   
        menerima cabaran.        
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Lompat isyarat

Modul:
m/s : 27- 30

Melompat sebelah kaki (Hopping)

Contoh aktiviti:
1.   Laga ayam
2.   Lompat setempat

Pergerakan Lokomotor

Berkebolehan melakukan pergerakan melompat sebelah kaki dengan betul.1.2.1 Melakukan
        pergerakan melompat  
        sebelah kaki.
2.2.1  Menyatakan jenis  
    pergerakan lokomotor   
        dan bukan lokomotor.  
5.2.1 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan
        aktiviti baru dalam
        Pendidikan Jasmani.
5.4.1 Melakukan aktiviti
        secara berpasangan.           
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Ketingting berganti-ganti

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 31 - 34
9
UJIAN PENILAIAN PRESTASI 1
10
Melompat sebelah kaki (Hopping)

Contoh aktiviti:
1.   Lompat tinggi
2.   Lompat satu kaki melepasi tali
Pergerakan Lokomotor

Berkebolehan melakukan pergerakan melompat sebelah kaki dengan betul.1.2.1 Melakukan 
        pergerakan melompat 
        sebelah kaki.
2.2.1 Menyatakan jenis 
        pergerakan lokomotor
        dan bukan lokomotor.
5.2.1 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan 
        aktiviti baru dalam  
        Pendidikan Jasmani.
5.4.1 Melakukan aktiviti 
        secara berpasangan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Ketingting berganti-ganti

Modul:
m/s : 31 - 34

Melonjak (Leaping)

Contoh aktiviti:
1.  Melonjak melepasi tali
2.  Melonjak melepasi 1, 2 dan 3 tali
3.   Melonjak melepasi tali berturur-turut
Pergerakan Lokomotor

Berkebolehan melakukan pergerakan melonjak dengan lakuan yang betul.
1.2.1 Melakukan   
        pergerakan melonjak.
2.2.1 Menyatakan 
        pergerakan lokomotor
        dan bukan okomotor.
5.2.1 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan
        aktiviti baru dalam
        Pendidikan Jasmani 
        dan bersedia 
        menerima cabaran.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Menyeberang sungai

Modul:
m/s : 35 - 37

11
Menggelongsor

Contoh aktiviti:
1.   Bergerak dalam bulatan
2.   Menggelongsor individu
3.   Menggelongsor kumpulan
Pergerakan Lokomotor

Berkebolehan melakukan pergerakan menggelongsor dengan lakuan yang betul.
1.2.1 Melakukan 
        pergerakan
        menggelongsor.
2.2.1 Menyatakan jenis 
        pergerakan lokomotor
        dan bukan lokomotor.
2.2.3 Membezakan tempo 
        pergerakan lokomotor
        dan bukan lokomotor.
5.2.1 Memperlihatkan rasa   
        seronok melakukan
        aktiviti baru dalam   
        Pendidikan Jasmani.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan Kecil:
Galah panjang ubahsuai

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 38 - 40


Lokomotor berirama (1)

Contoh aktiviti:
1.  Bergerak mengikut detik
2.  Berpasangan mengikut detik
3.  Bulatan besar

Pergerakan Berirama

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor dengan lakuan yang betul mengikut irama.
1.2.5 Melakukan 
        pergerakan lokomotor
        mengikut irama.
2.2.3 Membezakan tempo 
        dalam pergerakan 
        lokomotor dan bukan 
        lokomotor.
5.2.1 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan
        aktiviti baru dalam  
        Pendidikan Jasmani 
        dan bersedia
        menerima cabaran.
5.3.1  Berkomunikasi secara
        berkesan  semasa
        melakukan aktiviti
        fizikal.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Persembahan:
Rangkaian lokomotor


EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 41 - 43

12
Lokomotor berirama (2)

Contoh aktiviti:
1.   ‘Cabaran Tali’
2.   Lokomotor berirama


Pergerakan Berirama

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan
lakuan yang betul mengikut irama.
1.2.5 Melakukan 
        pergerakan lokomotor
        mengikut irama.
2.2.3 Membezakan 
        pergerakan lokomotor
        dan  bukan lokomotor 
        mengikut tempo.
5.1.2 Menggunakan alatan  
        bersama-sama dan 
        menunggu giliran  
        semasa menjalankan  
        aktiviti.
5.4.1 Melakukan aktiviti 
        secara berpasangan.
5.4.2 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan
        aktiviti dalam 
        kumpulan.     
Pemerhatian /
Pentaksiran

Persembahan:
Bentuk tali dan bergerak

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 44 - 47

Meregang, menolak dan menarik

Contoh aktiviti:
1.  Meregang
2.  Menarik
3.  Menolak
4.  Menolak, menarik & meregang
Pergerakan Bukan Lokomotor

Berkebolehan melakukan aktiviti meregang, menolak dan menarik dengan lakuan yang betul.
1.3.1 Melakukan  
        pergerakan meregang,
        menolak dan menarik.
5.3.2  Melakukan    
        pergerakan bukan 
        lokomotor dalam 
        pelbagai satah,
        aras,aliran dan daya 
        dengan rakan dan 
        alatan.
2.2.1 Menyatakan  
        pergerakan lokomotor
        dan bukan lokomotor.
5.4.1 Melakukan aktiviti 
        secara berpasangan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Putaran gelung

Modul:
m/s : 48 - 51

13
Membongkok dan mengayun

Contoh aktiviti:
1.  Membongkok
2.   Mengayun
3.   Refleksi berpasangan
Pergerakan Bukan Lokomotor

Berkebolehan melakukan aktiviti membongkok dan mengayun dengan
lakuan yang betul.
1.3.1 Melakukan 
        pergerakan
        membongkok dan 
        mengayun.
1.3.2 Melakukan 
        pergerakan bukan
        lokomotor dalam 
        pelbagai satah, aras, 
        aliran dan daya   
        dengan rakan dan 
        objek.
2.2.1 Menyatakan jenis 
        pergerakan
        lokomotor dan bukan 
        lokomotor.
5.3.1 Berkomunikasi antara 
        murid dengan murid 
        semasa melakukan
        aktiviti fizikal.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Bola celah kaki

Modul:
m/s : 52 - 54

Mengilas dan memusing

Contoh aktiviti:
1.  Mengilas tangan dan badan
2.  Mengilas
3.  Memusing
Pergerakan Bukan Lokomotor

Berkebolehan melakukan aktiviti mengilas dan memusing dengan lakuan yang betul.
1.3.1 Melakukan 
        pergerakan mengilas
        dan memusing.
1.3.2 Melakukan 
        pergerakan bukan
        lokomotor dalam 
        pelbagai satah,aras,
        aliran dan daya 
        dengan rakan dan
        objek.
2.2.1 Menyatakan jenis 
        pergerakan lokomotor 
        dan bukan lokomotor.
5.4.1 Melakukan aktiviti 
        secara berpasangan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Siapa cepat

Modul:
m/s : 55 - 57

14
Mengimbang dan meringkuk

Contoh aktiviti:
1.  Mengimbang badan
2.  Imbangan tapak luas & kecil
3.  Imbangan anggota badan
4.  Meringkuk
Pergerakan Bukan Lokomotor

Berkebolehan melakukan aktiviti mengimbang dan meringkuk dengan
lakuan yang betul.
1.3.1  Melakukan 
         pergerakan
         mengimbang dan 
         meringkuk.
1.3.2  Melakukan 
         pergerakan bukan
         lokomotor dalam  
         pelbagai satah,aras, 
         aliran dan daya          
         dengan rakan dan 
         alatan.
2.2.1  Menyatakan jenis 
         pergerakan lokomotor
         dan bukan lokomotor.
5.4.2  Memperlihatkan rasa 
         seronok semasa 
         melakukan aktiviti 
         dalam kumpulan.        
Pemerhatian /
Pentaksiran


Permainan kecil:
Meneroka peta imbangan

Modul:
m/s : 58 - 61

Pergerakan bukan lokomotor berirama

Contoh aktiviti:
1.  Menyanyi dan menepuk tangan
2.  Pergerakan bukan lokomotor mengikut detik

Pergerakan Bukan Lokomotor

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor dengan
lakuan yang betul mengikut irama. Lirik Lagu ‘Sentuh Kaki’.
1.3.3  Melakukan
         pergerakan bukan    
         lokomotor mengikut 
         irama.
2.2.3  Membezakan tempo
        pergerakan lokomotor
        dan bukan lokomotor.
5.4.2 Memperlihatkan rasa 
        seronok semasa
        melakukan aktiviti 
        dalam kumpulan.
         
Pemerhatian /
Pentaksiran

Persembahan:
Bulatan berirama

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 62 - 64

15
Tarian itik

Contoh aktiviti:
1.   Tarian itik
2.   Tari lagu
Kemahiran berirama

Berkebolehan melakukan pelbagai kemahiran pergerakan mengikut
irama.
1.5.1  Meniru pergerakan pelbagai watak mengikut irama dan muzik.
2.4.1   Mengenal pasti pergerakan yang ditiru daripada pergerakan pelbagai watak mengikut irama.
5.3.1 Berkomunikasi secara  
        berkesan semasa
        melakukan aktiviti  
        fizikal.
5.4.2 Memperlihatkan rasa 
        seronok semasa
        melakukan aktiviti 
        dalam kumpulan.
Pemerhatian / Pentaksiran

Persembahan:
Tarian itik

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 65 - 68

‘I Love My Body’

Contoh aktiviti:
1.  Menyanyi lagu
2.  Tarian ‘I Love My Body’
3.  Tiru saya
Kemahiran berirama

Berkebolehan melakukan pelbagai kemahiran pergerakan mengikut
irama.
1.5.1 Meniru pergerakan 
        pelbagai watak 
        mengikut irama dan 
        muzik.
2.4.1 Mengenal pasti 
        pergerakan yang ditiru
        daripada pergerakan
        pelbagai watak 
        mengikut irama.
5.3.1 Berkomunikasi secara  
        berkesan semasa
        melakukan aktiviti 
        fizikal.
5.4.2 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan
        aktiviti dalam
        kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Persembahan:
Cipta sendiri

EMK:
TMK / Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 69 - 72

16
Balingan bawah tangan

Contoh aktiviti:
1.  Lambung dan tangkap
2.  Lambung dan tangkap pundi kacang berpasangan
3.  Lambung dan tangkap melepasi tali
Manipulasi alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran balingan bawah tangan dengan
lakuan yang betul.
1.4.1 Melakukan balingan 
        bawah tangan.
1.4.3 Menangkap atau          
        menerima alatan yang
        dilontar secara 
        perlahan dengan
        lakuan yang betul.
2.3.1 Mengenal pasti corak  
        pergerakan yang 
        melibatkan kemahiran
        balingan bawah       
        tangan.
5.4.2 Memperlihatkan rasa  
        seronok semasa 
        melakukan aktiviti 
        dalam kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Lambung dan tangkap pundi kacang

Modul:
m/s : 76 - 78


Balingan atas kepala (1)

Contoh aktiviti:
1.  Mengena sasaran
2.  Berapa jauh?
3.  Balingan ke sasaran
Manipulasi alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran balingan atas kepala dengan lakuan
yang betul.
1.4.2 Melakukan balingan 
        atas kepala.
2.3.1 Mengenal pasti corak  
        pergerakan yang
        melibatkan kemahiran 
        balingan atas kepala.
5.1.3 Mematuhi arahan guru
        dan mengenal 
        peraturan  
        keselamatan di 
        tempat melakukan 
        aktiviti.
5.2.2 Menerima cabaran, 
        kemenangan dan
        kekalahan dalam 
        permainan.        
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Pertandingan baling pundi kacang

Modul:
m/s : 79 - 82

17
Balingan atas kepala (2)

Contoh aktiviti:
1.  Melantun bola kepada rakan
2.  Baling bola atas kepala

Manipulasi alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran balingan atas kepala dengan lakuan yang betul.
1.4.2  Melakukan balingan 
         atas kepala.
1.4.3  Melakukan balingan 
         atas kepala dengan
         dua tangan.
2.3.1  Mengenal pasti corak 
         pergerakan yang  
         melibatkan 
         kemahiran balingan
         atas kepala.
5.2.1  Memperlihatkan rasa   
         seronok melakukan
         aktiviti baru dalam 
         Pendidikan Jasmani.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
‘Pin ball’ bulatan

Modul:
m/s : 84 - 86

Menangkap bola

Contoh aktiviti:
1.  Menangkap bola
2.  Menangkap bola yang digolek

Manipulasi alatan

Berkebolehan menangkap atau menerima objek yang dilontar perlahan dengan lakuan yang betul.
1.4.3  Menangkap atau 
         menerima alatan 
         yang dilontar secara 
         perlahan dengan 
         lakuan yang betul.
2.3.4  Menyatakan 
         kedudukan jari dan
         tangan yang betul 
         semasa menangkap
         atau menerima 
         alatan.
5.4.1  Melakukan aktiviti 
         secara berpasangan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Anak monyet

Modul:
m/s : 87 - 91

18
Menangkap bola

Contoh aktiviti:
1.  Menangkap bola yang dilantun
2.  Menangkap bola yang dilambung
Manipulasi alatan

Berkebolehan menangkap atau menerima objek yang dilontar perlahan dengan lakuan yang betul.
1.4.3  Menangkap atau 
         menerima alatan 
         yang dilontar secara 
         perlahan dengan 
         lakuan yang betul.
2.3.4  Menyatakan 
         kedudukan jari dan
         tangan yang betul  
         semasa menangkap
         atau menerima 
         alatan.
5.4.1  Melakukan aktiviti 
         secara berpasangan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Anak monyet

Modul:
m/s : 87 - 91

Saya lambung dan tangkap

Contoh aktiviti:
1.  Lambung dan tangkap bola pelbagai saiz
2.  Melambung dan berjalan
3.  Melambung dan berlari

Manipulasi alatan

Menangkap bola yang dilambung.
1.4.4  Menangkap bola 
         yang dilambung
         sendiri.
2.3.2  Menyatakan 
         kedudukan badan
         semasa melambung 
         alatan.
2.3.4  Menyatakan 
         kedudukan jari dan
         tangan yang betul 
         semasa menangkap
         atau menerima bola.
5.4.2  Memperlihatkan rasa 
         seronok semasa 
         melakukan aktiviti 
         dalam kumpulan.   
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Bola lambung

Modul:
m/s : 92 - 94

19
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
20
Menendang bola (1)

Contoh aktiviti:
1.  Menendang bola statik ke sasaran
Manipulasi alatan

Berkebolehan melakukan tendangan bola.
1.4.6  Menendang bola dan    
         seterusnya berlari ke
         hadapan.
2.1.3  Mengenal pasti ruang 
         am.
5.2.2  Menerima cabaran, 
         kemenangan dan
         kekalahan dalam 
         permainan
5.4.2  Memperlihatkan rasa 
         seronok melakukan
         aktiviti dalam
         kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Golf sepak

Modul:
m/s : 95 - 97

Menendang bola (2)

Contoh aktiviti:
1.  Menendang bola bergolek
Manipulasi alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran menendang bola.
1.1.5  Melakukan 
         pergerakan dalam
         laluan lurus   
         berlengkok  dan zig 
         zag.
1.4.5  Menendang bola 
         yang digolek.
2.3.5  Mengenal pasti 
         kedudukan kaki
         semasa menendang.
5.4.1  Melakukan aktiviti 
         secara berpasangan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Zig-zag

Modul:
m/s :98 - 100
21
Memukul belon

Contoh aktiviti:
1.  Memukul belon
2.  Belon angkasa
Manipulasi alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran memukul belon menggunakan anggota badan.
1.4.7  Memukul belon ke   
         atas menggunakan
         tangan,lengan dan
         kaki berterusan.
2.3.8  Mengenal pasti titik 
         kontak atau sentuh
         pada objek yang 
         dipukul.
5.2.1  Memperlihatkan rasa 
         seronok melakukan
         aktiviti baru dalam
         Pendidikan Jasmani.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Belonminton

Modul:
m/s :101 - 103
Memukul belon dengan alatan

Contoh aktiviti:
1.  Menimang belon dengan tangan
2.  Memukul belon dengan pemukul
3.  Menghantar kepada rakan
Manipulasi alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran memukul belon dengan alatan.
1.4.8  Memukul belon ke   
         atas menggunakan
         alatan.
2.3.8  Mengenal pasti titik 
         kontak atau sentuh 
         pada objek yang 
         dipukul.
5.2.1  Memperlihatkan rasa 
         seronok melakukan
         aktiviti baru dalam 
         Pendidikan Jasmani 
         dan bersedia
         menerima cabaran.
5.3.1  Berkomunikasi 
         antara murid dengan
         murid semasa 
         melakukan aktiviti
         fizikal.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Dengar dan pukul

Modul:
m/s :104 - 107
22
Kelecek bola dengan tangan

Contoh aktiviti:
1.  Melantun setempat
2.  Mengelecek mengelilingi bulatan

Manipulasi alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran mengelecek bola menggunakan satu
tangan.
1.1.5    Melakukan
         pergerakan dalam
         lurus, berlengkok dan
         zig zag.
1.4.10 Mengelecek bola 
          berterusan
          menggunakan satu 
          tangan.
2.3.6  Mengenal pasti 
         pergerakan jari 
         tangan semasa 
         mengelecek bola.
5.2.1  Memperlihatkan rasa 
         seronok melakukan
         aktiviti baru dalam
         Pendidikan Jasmani 
         dan bersedia
         menerima cabaran.
5.3.1  Berkomunikasi 
         antara murid dengan
         murid semasa 
         melakukan aktiviti
         fizikal.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Kelecek dan tuju sasaran

Modul:
m/s :108 - 110

Kelecek bola dengan kaki

Contoh aktiviti:
1.  Kelecek dalam kawasan
2.  Kelecek ke gelung
3.  Kelecek bola antara gelung
Manipulasi alatan

Berkebolehan kemahiran mengelecek bola dengan kaki.
1.4.9  Mengelecek bola ke   
         depan menggunakan
         bahagian dalam kaki. 2.3.7  Mengenal pasti 
         kedudukan kaki     
         semasa mengelecek.
5.2.1  Memperlihatkan rasa 
         seronok melakukan
         aktiviti baru dalam 
         dan Pendidikan 
         Jasmani bersedia
         menerima cabaran.
5.3.1  Berkomunikasi 
         antara murid dengan
         murid semasa 
         melakukan aktiviti
         fizikal.       
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Kelecek dan sentuh

Modul:
m/s :111 - 113
23
Sokongan badan

Contoh aktiviti:
1.  Sokongan hadapan
2.  Sokongan belakang
3.  Sokongan sisi
4.  Sokongan “V”
Gimnastik Asas

Berkebolehan melakukan kawalan badan dan sokongan badan dalam
pergerakan.
1.7.1  Melakukan imbangan 
         dan sokongan 
         dengan bahagian 
         badan secara statik
         dan dinamik.
1.7.2  Melakukan imbangan           
         dengan tiga,dua dan
         satu tapak sokongan
         bahagian badan.
2.6.1  Mengenal pasti tapak 
         sokongan.
5.2.1  Memperlihatkan rasa 
         seronok melakukan
         aktiviti baru dalam
         Pendidikan Jasmani 
         dan bersedia
         menerima cabaran.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Persembahan:
Bergerak seperti haiwan

Modul:
m/s :114 - 118

Kawalan badan dan sokongan

Contoh aktiviti:
1.  Dirian di atas bebola kaki
2.  Berdiri satu kaki
3.  Ayunan kaki
Gimnastik Asas

Berkebolehan melakukan kawalan badan dan sokongan badan dalam
pergerakan.
1.7.1  Melakukan imbangan 
         dan sokongan
         dengan bahagian 
         badan secara statik.
2.6.1  Mengenal pasti tapak   
         sokongan.
5.2.1  Memperlihatkan rasa 
         seronok melakukan
         aktiviti baru dalam
         Pendidikan Jasmani 
         dan bersedia
         menerima cabaran.
Pemerhatian /
Pentaksiran


Persembahan:
Imbangan mengikut muzik

Modul:
m/s :119 - 122

24
Hambur dan pendaratan

Contoh aktiviti:
1.  Melompat aksi haiwan
Gimnastik Asas

Berkebolehan melakukan hambur dan pendaratan.
1.6.1  Melakukan hambur 
         menggunakan kaki.
1.6.2  Melakukan hambur 
         pelbagai arah
         menggunakan kaki  
         dan tangan.
2.5.1   Mengenal pasti pergerakan serta merta.
2.5.2   Mengenal pasti lakuan mendarat yang betul.
5.4.2     Memperlihatkan rasa
          seronok melakukan 
          aktiviti dalam
          kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Arnab dan lobak merah

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s :123 - 125
Guling balak

Contoh aktiviti:
1.  Menelentang dan meniarap
2.  Lengan sentuh telinga
3.  Tukar posisi dan mengguling

Gimnastik Asas

Berkebolehan melakukan kemahiran guling balak.
1.8.2  Melakukan guling 
         balak berterusan.
2.7.2  Mengenal pasti 
         kedudukan badan
         semasa melakukan 
         guling balak.
5.2.1  Memperlihatkan rasa 
         seronok melakukan
         aktiviti baru dalam 
         Pendidikan Jasmani 
         dan bersedia
         menerima cabaran.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Persembahan:
Guling balak berterusan

Modul:
m/s :126 - 128

25
Putaran gasing

Contoh aktiviti:
1.  Demontrasi putaran gasing
2.  Putaran badan
3.  Putaran dengan alatan
Gimnastik Asas

Berkebolehan melakukan kemahiran putaran gasing dengan lakuan yang
betul.
1.8.1  Melakukan putaran 
         menegak.
2.7.1  Menyatakan 
         bahagian anggota
         badan yang boleh 
         digunakan untuk
         melakukan putaran 
         menegak.
5.2.1  Memperlihatkan rasa 
         seronok melakukan
         aktiviti baru dalam
         Pendidikan Jasmani 
         dan bersedia
         menerima cabaran.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Persembahan:
Putaran pelbagai aras

Modul:
m/s :129 - 131

Putaran telur

Contoh aktiviti:
1.  Jongkang-jongket
2.  Oleng kiri kanan
3.  Bola besar
Gimnastik Asas

Berkebolehan melakukan kemahiran putaran telur.
1.8.3  Melakukan putaran 
         telur.
2.7.3  Menyatakan 
         kedudukan badan
         untuk menghasilkan 
         putaran telur.
5.2.1  Memperlihatkan rasa 
         seronok melakukan
         aktiviti baru dalam
         Pendidikan Jasmani 
         dan bersedia
         menerima cabaran.
Pemerhatian /
Pentaksiran


Persembahan:
Oleng telur

Modul:
m/s :132 - 134

26
Pukul berapa ‘Datuk Harimau’

Contoh aktiviti:
1.  Lari dan mengelak
2.  Lari dan masuk gelung rotan
Kesenggangan

Berkebolehan mengaplikasi kemahiran motor kasar untuk melakukan permainan tradisional ‘Pukul berapa Datuk Harimau’.
1.10.1 Menggunakan
         kemahiran berlari
         dan mengelak
         semasa melakukan
         permainan
         tradisional ‘Pukul
         Berapa Datuk
         Harimau’.
2.9.1    Mengenal pasti cara 
         bermain permainan
         tradisional.
5.4.2  Memperlihatkan rasa  
         seronok melakukan
         aktiviti dalam
         kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Pukul berapa ‘Datuk Harimau’

Modul:
m/s :135 - 138
‘Batu Seremban’

Contoh aktiviti:
1.  Penerangan permainan ‘Batu Seremban’
2.  Bermain ‘Batu Seremban’ mengikut kumpulan dan dalam kawasan masing-masing


Rekreasi

Berkebolehan bermain permainan tradisional ‛Batu Seremban’.
1.10.1 Menggunakan 
          kemahiran
          melambung dan 
          menyambut semasa 
          melakukan 
          permainan
          tradisional ‘Batu 
          Seremban’.
                   Mengenal pasti cara
          bermain permainan 
          tradisional.
5.2.1   Memperlihatkan rasa  
          seronok melakukan
          aktiviti baru dalam 
          Pendidikan Jasmani 
          dan bersedia
          menerima cabaran.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Modul:
m/s :139 - 143
27
‘Istana pasir’

Contoh aktiviti:
1.  Persembahan kumpulan
Rekreasi

Berkebolehan mereka cipta ‘Istana Pasir’.
1.10.2  Menggunakan  
          kemahiran motor
          halus dalam 
          permainan rekreasi
          yang melibatkan  
          membina Istana
          Pasir.
2.9.2 Menjana idea kreatif 
        semasa melakukan
        aktiviti membina
        ‛Istana Pasir’.
5.1.3 Mematuhi arahan 
        guru dan mengenal
        peraturan
        keselamatan di 
        tempat melakukan
        aktiviti.
5.2.1 Memperlihatkan rasa  
        seronok melakukan
        aktiviti baru dalam
        Pendidikan Jasmani 
        dan bersedia
        menerima cabaran.
Pemerhatian /
Pentaksiran

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s :144 - 145
Mereka cipta objek

Contoh aktiviti:
1.  Mengasingkan plastisin atau blok mainan mengikut saiz dan bentuk
2.  Membentuk perkataan
3.  Mereka cipta objek pilihan
Rekreasi

Berkebolehan mengaplikasi kemahiran motor halus untuk melakukan aktiviti blok mainan atau plastisin.
1.10.2Menggunakan   
         kemahiran motor
         halus dalam 
         permainan mereka 
         cipta objek 
         menggunakan
         plastisin atau blok 
         mainan.
2.9.2  Menjana idea kreatif 
         semasa melakukan 
         aktiviti mereka cipta
         objek menggunakan 
         plastisin atau blok 
         mainan.
5.2.1  Memperlihatkan rasa  
         seronok melakukan 
         aktiviti baru dalam 
         Pendidikan Jasmani  
         dan bersedia 
         menerima cabaran.
Pemerhatian /
Pentaksiran

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s :146 - 148
28
Memanaskan badan (1)

Contoh aktiviti:
1.   Pengesan kadar denyutan nadi
2.   Denyutan nadi dan aktiviti memanaskan badan
Konsep kecergasan

Berkebolehan melakukan pelbagai jenis aktiviti yang boleh meningkatkan
kadar nadi.
3.1.1  Melakukan pelbagai 
         jenis aktiviti seperti
         berjalan, berlari dan
         regangan yang boleh
         meningkatkan suhu 
         badan dan otot, 
         kadar pernafasan 
         dan kadar nadi.
4.1.1  Mengenal pasti  
         aktiviti memanaskan
         dan menyejukkan
         badan.
4.1.4   Menyatakan
         keperluan air
         sebelum,semasa dan
         selepas melakukan
         aktiviti fizikal.
5.2.1  Memperlihatkan rasa 
         seronok melakukan
         aktiviti baru dalam  
         Pendidikan Jasmani 
         dan bersedia
         menerima cabaran.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Ikut ketua

Modul:
m/s :164 - 166

Memanaskan badan (2)

Contoh aktiviti:
1.   Capai awan
2.   Patung kain
3.   Lunges ke sisi
4.   Separa cangkung
5.   Kipas kapal terbang


Konsep kecergasan

Berkebolehan melakukan pelbagai jenis aktiviti yang boleh meningkatkan suhu badan dan otot, kadar pernafasan dan kadar nadi.
3.1.1  Melakukan pelbagai 
         jenis aktiviti seperti
         berjalan, berlari dan
         regangan yang boleh
         meningkatkan suhu 
         badan dan otot,kadar 
         pernafasan dan kadar
         nadi.
4.1.2  Mengetahui 
         kedudukan dan 
         urutan aktiviti
         memanaskan dan
         menyejukkan badan 
         dalam melakukan 
         aktiviti fizikal.
4.1.3  Mengetahui  
         keperluan
         memanaskan dan 
         menyejukkan badan.
5.4.2  Memperlihatkan rasa 
         seronok melakukan 
         aktiviti dalam
         kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Persembahan:
‘Jantung ku’

Modul:
m/s :167 - 170
29
Jantungku sihat

Contoh aktiviti:
1.   Permainan kejar-mengejar
2.   Pergerakan beralun
Kapasiti aerobik

Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina kapasiti aerobik.

3.2.1  Melakukan aktiviti 
         berterusandalam
         jangka masa yang
         ditetapkan.
4.2.1  Mengetahui jantung 
         sebagai organ yang
         penting dalam badan.
5.4.2  Memperlihatkan rasa  
         seronok melakukan 
         aktiviti dalam   
         kumpulan.    
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Memukat ikan

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s :171 - 173

Jantungku aktif

Contoh aktiviti:
1.   Berlari ikut bentuk
2.   Melompat
3.   Lari dan membentuk formasi
Kapasiti aerobik

Berkebolehan melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik.
3.2.1  Melakukan aktiviti 
         berterusan dalam
         jangka masa yang
         ditetapkan.
4.2.2  Menyatakan
         hubungan antara
         jantung dengan paru-
         paru semasa
         melakukan aktiviti 
         fizikal.
5.4.2  Memperlihatkan rasa 
         seronok melakukan
         aktiviti dalam
         kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil
Tiga serangkai

Modul:
m/s :174 - 177
30
UJIAN PENILAIAN PRESTASI 2
31
Jantungku cergas

Contoh aktiviti:
1.   Berlari dan lompat bintang

Kapasiti aerobik

Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina kapasiti aerobik.
1.2.4 Melakukan lompat 
        tali yang diayun
        berulang-ulang oleh 
        dua orang rakan.
3.2.1 Melakukan aktiviti 
        berterusan dalam
        jangka masa yang
        ditetapkan.
4.2.3 Menyatakan senaman 
        yang boleh
        menguatkan jantung.
5.4.2 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan
        aktiviti dalam
        kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Jantungku cergas

Modul:
m/s :178 - 181
Jantungku cergas

Contoh aktiviti:
1.  Cuit sakit
2.  Lompat putaran tali
Kapasiti aerobik

Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina kapasiti aerobik.
1.2.4  Melakukan lompat 
         tali yang diayun
         berulang-ulang oleh 
         dua orang rakan.
3.2.1  Melakukan aktiviti 
         berterusan dalam
         jangka masa yang
         ditetapkan.
4.2.3  Menyatakan        
         senaman yang boleh
          menguatkan jantung.
5.4.2  Memperlihatkan rasa 
         seronok melakukan
         aktiviti dalam
         kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Jantungku cergas

Modul:
m/s :178 - 181
32
Kelenturan

Contoh aktiviti:
1.   Regangan statik
2.   Regangan dinamik berpasangan
Kelenturan

Berkebolehan melakukan aktiviti kelenturan.
3.3.1  Melakukan aktiviti 
         regangan dinamik
         dan statik pada otot-
         otot utama.
4.3.1  Mengetahui teknik 
         regangan yang betul.
5.4.2  Memperlihatkan rasa 
         seronok melakukan 
         aktiviti dalam
         kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Kucing masuk terowong

Modul:
m/s :182 - 185
Kelenturan dengan bola

Contoh aktiviti:
1.   Regangan dinamik dan statik
2.   Regangan berpasangan
Kelenturan

Berkebolehan melakukan aktiviti kelenturan dengan bola.
3.3.1  Melakukan aktiviti 
         regangan dinamik
         dan statik pada otot-
         otot utama.
4.3.2  Mengenali pelbagai 
         pergerakan yang 
         betul untuk 
         meningkatkan
         kelenturan pada 
         sesuatu kumpulan
         otot.
4.3.3  Mengetahui bahawa 
         aktiviti regangan
         dapat meningkatkan
         kecekapan fungsi 
         otot.
5.1.3  Mematuhi arahan 
         guru dan mengenal
         peraturan 
         keselamatan di 
         tempat melakukan
         aktiviti.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Regangan rahsia

Modul:
m/s :186 - 189
33
Saya kuat

Contoh aktiviti:
1.   Posisi sedia tekan tubi
2.   Bergayut statik pada palang
3.   Bergayut pada palang
Kekuatan dan daya tahan otot

Berkebolehan melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot.
3.4.1  Mengekalkan posisi 
         sedia tekan tubi 
         dalam suatu jangka 
         masa.
3.4.5 Melakukan aktiviti 
        bergayut dan meniti
        pada palang 
        menggunakan tangan.
4.4.1 Menyatakan otot yang        
        kuat mampu 
        menghasilkan daya 
        yang tinggi.
5.2.1 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan 
        aktiviti baru dalam
        Pendidikan Jasmani 
        dan bersedia
        menerima cabaran.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Sang rangkak kejar biawak

Modul:
m/s :190 - 192

Ototku bekerja lama

Contoh aktiviti:
1.   Posisi separa cangkung
2.   Melakukan ringkuk tubi separa
Kekuatan dan daya tahan otot

Berkebolehan melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan
otot.
3.4.2 Mengekalkan posisi 
        separa cangkung (half 
        squat) dalam suatu
        jangka masa.
3.4.6 Melakukan ringkuk 
        tubi separa.
4.4.2 Menyatakan bahawa 
        melakukan aktiviti 
        secara berulang-ulang
        dapat meningkatkan 
        daya tahan otot.
4.4.3 Mengenal pasti otot 
        utama pada bahagian 
        badan semasa
        melakukan aktiviti 
        kekuatan dan daya
        tahan otot.
5.4.2 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan 
        aktiviti dalam 
        kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Pertandingan menghantar bola

Modul:
m/s :193 - 195
34
Ototku kuat

Contoh aktiviti:
1.   Duduk berdiri ke berdiri tanpa sokongan
2.   Duduk di lantai ke berdiri tanpa sokongan
3.   Baring dan membuai badan ke posisi duduk tanpa sokongan
4.   Baring, duduk dan berdiri tanpa sokongan tangan

Kekuatan dan daya tahan otot

Berkebolehan melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot.
3.4.3 Melakukan 
        pergerakan dari duduk
        ke berdiri tanpa 
        sokongan.
3.4.4 Melakukan  
        pergerakan dari baring
        ke duduk tanpa 
        sokongan.
4.4.3 Mengenal pasti otot 
        utama pada bahagian
        badan semasa
        melakukan aktiviti 
        kekuatan dan daya
        tahan otot.
5.3.1 Berkomunikasi 
        antara murid dengan 
        murid semasa 
        melakukan aktiviti
        fizikal.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Lumba melompat
kanggaru berganti-ganti

Modul:
m/s :196 - 198

Otot kuat dan bekerja lama

Contoh aktiviti:
1.   Mengawal pergerakan kaki yang ditolak
2.   Berpasangan mengawal pergerakan tangan yang ditolak
3.   Berpasangan mengawal pergerakan bahu yang ditolak
4.   ‘Kluangman terbang’

Kekuatan dan daya tahan otot

Berkebolehan melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot.
3.4.7 Melakukan aktiviti 
        untuk membina otot
        teras badan (core 
        muscle).
4.4.3 Mengenal pasti otot 
        utama pada bahagian
        badan semasa
        melakukan aktiviti
        kekuatan dan daya
        tahan otot.
5.2.1 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan
        aktiviti baru dalam
        Pendidikan Jasmani 
        dan bersedia
        menerima cabaran.
5.3.1 Berkomunikasi antara 
        murid dengan murid 
        semasa melakukan 
        aktiviti fizikal.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Modul:
m/s :199 - 201
35
Badan saya

Contoh aktiviti:
1.   Cara mengukur berat dan tinggi
2.   Mengukur dalam kumpulan
Komposisi badan

Mengenal pasti komposisi dan bentuk badan.
3.5.1 Mengukur ketinggian 
        dan menimbang berat.
4.5.1 Mengenal pasti 
        komponen dalam
        badan iaitu tulang, 
        otot, organ, tisu dan
        lemak.
4.5.2 Mengenal bentuk 
        badan kurus,
        sederhana dan 
        berlebihan berat  
        badan.
5.3.1 Berkomunikasi antara 
        murid dengan murid 
        semasa melakukan
        aktiviti fizikal.
5.4.2 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan
        aktiviti dalam
        kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Siapa tinggi, siapa berat

Modul:
m/s :202 - 204
Kesedaran ruang

Contoh aktiviti:
1.   Bergerak dalam ruang besar
2.   Bergerak dalam ruang kecil

Konsep pergerakan

Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep pergerakan.
1.1.2 Melakukan 
        pergerakan yang
        melibatkan kesedaran 
        ruang diri, ruang am 
        dan batasan ruang 
        dalam pelbagai arah 
        dan aras yang 
        berbeza.
2.1.2 Mengenal pasti ruang 
        diri.
2.1.3 Mengenal pasti ruang 
        am.
5.2.1 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan
        aktiviti baru dalam
        Pendidikan Jasmani.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Burung dalam sangkar

Modul:
m/s : 5 - 8
36
Kesedaran ruang

Contoh aktiviti:
1.  Berlari zig-zag
2.  Pergerakan ke pelbagai arah
Konsep pergerakan

Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep pergerakan.
1.1.2  Melakukan
        pergerakan yang
        melibatkan kesedaran
        ruang diri,ruang am
        dan batasan ruang
        dalam pelbagai arah
        dan aras yang
        berbeza.
1.1.5 Melakukan  
        pergerakan dalam
        laluan lurus, 
        berlengkok dan zig
        zag.
2.1.2 Mengenal pasti ruang   
        diri.
2.1.3 Mengenal pasti ruang 
        am.
5.2.1 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan
        aktiviti baru dalam
        Pendidikan Jasmani.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Burung dalam sangkar

Modul:
m/s :5 - 8
Arah Pergerakan dan Laluan

Contoh aktiviti:
1.   Memandu kereta
2.   Bergerak dalam gelung besar
3.   Anak kanggaru
Konsep pergerakan

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep
pergerakan.
F

1.1.4 Menukar arah dari 
        hadapan ke belakang
        dan kiri ke kanan
        mengikut tempo, 
        irama dan isyarat.
2.1.4 Mengenal pasti arah 
        pergerakan kiri,kanan,
        hadapan, belakang,
        atas dan bawah.
5.3.1 Berkomunikasi secara 
        berkesan semasa 
        melakukan aktiviti 
        fizikal.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Persembahan:
Reka cipta dan bergerak

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s :9 - 11

37
Mencongklang (Galloping)

Contoh aktiviti:
1.   Mencongklang bebas
2.   Meniru pergerakan ketua
3.   Mencongklang laluan zig-zag
Pergerakan lokomotor

Berkebolehan melakukan pergerakan mencongklang dengan lakuan yang betul.
1.1.5 Melakukan 
        pergerakan dalam
        laluan lurus, bengkok 
        dan zig zag.
1.2.1 Melakukan     
        pergerakan
        mencongklang.
2.2.1 Menyatakan 
        pergerakan lokomotor
        dan bukan lokomotor.
5.4.2 Memperlihatkan rasa  
        seronok semasa
        melakukan aktiviti 
        dalam kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Menembak kuda

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s :21 - 23


Berskip

Contoh aktiviti:
1.  Berskip bebas
2.  Skip mengikut tempo
3.  Berskip mengikut ketua

Pergerakan lokomotor

Berkebolehan melakukan pergerakan berskip dengan betul.
1.2.1 Melakukan 
        pergerakan berskip.
2.2.3 Membezakan tempo 
        dalam pergerakan 
        lokomotor dan bukan
        lokomotor.
5.3.1 Berkomunikasi secara  
        berkesan semasa 
        melakukan aktiviti 
        fizikal.
Pemerhatian /
Pentaksiran


Permainan kecil:
Skip mencari harta

Modul:
m/s :24 - 26

38
Melompat sebelah kaki (Hopping)

Contoh aktiviti:
1.  Lompat tinggi
2.  Lompat satu kaki melepasi tali
Pergerakan lokomotor

Berkebolehan melakukan pergerakan melompat sebelah kaki dengan betul.1.2.1 Melakukan 
        pergerakan melompat
        sebelah kaki.
2.2.1 Menyatakan jenis 
        pergerakan lokomotor 
        dan bukan lokomotor.
5.2.1 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan          
        aktiviti baru dalam
        Pendidikan Jasmani.
5.4.1 Melakukan aktiviti 
        secara berpasangan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Ketingting berganti-ganti

Modul:
m/s :31 - 34
  
Melonjak (Leaping)

Contoh aktiviti:
1.   Melonjak melepasi tali
2.   Melonjak melepasi 1, 2 dan 3 tali
3.   Melonjak melepasi tali berturut-turut
Pergerakan lokomotor

Berkebolehan melakukan pergerakan melonjak dengan lakuan yang betul.
1.2.1 Melakukan 
        pergerakan melonjak.
2.2.1 Menyatakan 
        pergerakan lokomotor
        dan bukan lokomotor.
5.2.1 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan       
        aktiviti baru dalam
        Pendidikan Jasmani 
        dan bersedia
        menerima cabaran.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Menyeberang sungai

Modul:
m/s :35 - 37

39
Menggelongsor

Contoh aktiviti:
1.  Bergerak dalam bulatan
2.  Menggelongsor individu
3.  Menggelongsor kumpulan
Pergerakan lokomotor

Berkebolehan melakukan pergerakan menggelongsor dengan lakuan yang betul.
1.2.1 Melakukan 
        pergerakan
        menggelongsor.
2.2.1 Menyatakan jenis 
        pergerakan lokomotor 
        dan bukan lokomotor.
2.2.3 Membezakan tempo 
        pergerakan lokomotor 
        dan bukan lokomotor.
5.2.1 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan 
        aktiviti baru dalam
        Pendidikan Jasmani 
        dan bersedia
        menerima cabaran.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Galah panjang ubahsuai

Modul:
m/s :38 - 40
Lokomotor berirama (1)

Contoh aktiviti:
1.    Bergerak mengikut detik
2.    Berpasangan mengikut detik
3.    Bulatan besar

Pergerakan berirama

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor dengan lakuan yang betul mengikut irama.
1.2.5 Melakukan 
        pergerakan lokomotor
        mengikut irama.
2.2.3 Membezakan tempo 
        dalam pergerakan 
        lokomotor dan bukan
        lokomotor.
5.2.1 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan 
        aktiviti baru dalam
        Pendidikan Jasmani.
5.3.1 Berkomunikasi antara 
        murid dengan murid 
        semasa melakukan
        aktiviti fizikal.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Persembahan:
Rangkaian lokomotor

Modul:
m/s :41 - 43
40
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
41
Menangkap bola

Contoh aktiviti:
1.    Menangkap bola yang dilantun
2.    Menangkap bola yang dilambung
Manipulasi alatan

Berkebolehan menangkap atau menerima objek yang dilontar perlahan dengan lakuan yang betul.
1.4.3 Menangkap atau 
        menerima alatan
        yang dilontar secara 
        perlahan dengan 
        lakuan yang betul.
2.3.4 Menyatakan 
        kedudukan jari dan
        tangan yang betul 
        semasa menangkap 
        atau menerima alatan.
5.4.1 Melakukan aktiviti
        secara berpasangan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Anak monyet

Modul:
m/s :87 - 90

Memukul belon

Contoh aktiviti:
1.    Memukul belon
2.    Belon angkasa
Manipulasi alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran memukul belon menggunakan anggota badan.
1..4.7Memukul belon ke  
        atas menggunakan 
        tangan,lengan dan
        kaki berterusan.
2.3.8 Mengenal pasti titik
        kontak atau  sentuh
        pada objek yang 
        dipukul.
5.2.1 Memperlihatkan rasa
        seronok melakukan
        aktiviti baru dalam
        Pendidikan Jasmani.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Belonminton

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s :101 - 103

42
Jantungku cergas

Contoh aktiviti:
1.     Berlari dan lompat bintang

Kapasiti aerobik

Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina kapasiti aerobik.
1.2.4 Melakukan lompat tali 
        yang diayun
        berulang-ulang oleh         
        dua orang rakan.
3.2.1 Melakukan aktiviti 
        berterusan dalam
        jangka masa yang
        ditetapkan.
4.2.3 Menyatakan senaman 
        yang boleh
        menguatkan jantung.
5.4.2 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan
        aktiviti dalam
        kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Jantungku cergas

Modul:
m/s :178 - 180
Jantungku cergas

Contoh aktiviti:
1.    Cuit sakit
2.    Lompat putaran tali
Kapasiti aerobik

Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina kapasiti aerobik.
1.2.4 Melakukan lompat tali 
        yang diayun
        berulang-ulang oleh 
        dua orang rakan.
3.2.1 Melakukan aktiviti 
        berterusan dalam
        jangka masa yang
        ditetapkan.
4.2.3 Menyatakan senaman 
        yang boleh
        menguatkan jantung.
5.4.2 Memperlihatkan rasa 
        seronok melakukan 
        aktiviti dalam
        kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran


Permainan kecil:
Jantungku cergas

Modul:
m/s :178 - 180